Ergonomia
         Firma "ErgoTech Jerzy Mórawski" proponuje Państwu współpracę z zakresu:

-    Oceny antropometrycznej obiektów technicznych
-    Wyznaczenia obszarów pracy
-    Wyznaczenia pola pracy z rozległością stref manipulacyjnych
-    Weryfikacji antropometrycznej stanowisk pracy
-    Ustalenia wydatku energetycznego
-    Oceny obciążenia fizycznego pracą
-    Oceny obciążenia psychicznego pracą                                                      -    Diagnozy materialnego środowiska pracy, w tym diagnozy:
   >    drgań mechanicznych (wibracji)
   >    hałasu
   >    oświetlenia, w tym kształtowanie warunków świetlnych
   >    mikroklimatu
   >    zanieczyszczenia, zapylenia powietrza
   >    emisji energii szkodliwej (np. pola elektryczne, magnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne i laserowe, elektryczność statyczna)
-    Oceny ergonomiczności maszyn, urządzeń, mebli itp.
-    Doradztwa oraz innych usług z zakresu ergonomii w zależności od Państwa potrzeb i profilu prowadzonej działalności.