Ochrona Przeciwpożarowa
             Firma "ErgoTech Jerzy Mórawski" proponuje Państwu współpracę z zakresu:

-   Kompleksowej obsługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
-   Kompleksowego przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną;
-   Opracowania i aktualizacji dokumentacji ochrony przeciwpożarowej, w tym:
   -   instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
   -   oceny zagrożenia wybuchem,
   -   dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
   -   planów ewakuacji,
   -   instrukcji prow
adzenia prac pożarowo niebezpiecznych;
-   Kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
-   Badania wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych;
-   Serwisu technicznego sprzętu przeciwpożarowego (przegląd, legalizacja, naprawa gaśnic, wyposażenie w brakujący sprzęt);
-   Oznakowania dróg ewakuacyjnych;
-   Przeprowadzania próbnych ewakuacji dla szkół, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów;
-   Planowania i rozmieszczenia sprzętu p.poż. w obiektach;
-   Planowania i rozmieszczenia znaków ochrony przeciwpożarowej;
-   Doradztwa prawnego i technicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
-   Przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
-   Doradztwa oraz innych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zależności od Państwa potrzeb i profilu prowadzonej działalności
.