Maszyny i Urządzenia
        Firma "ErgoTech Jerzy Mórawski" proponuje Państwu współpracę z zakresu:

-   Oceny ergonomiczności maszyn i urządzeń;
-   Analizy i oceny minimalnych i zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla maszyn i urządzeń;
-   Opracowania rozwiązań modernizacji maszyn i urządzeń w zakresie dostosowywania do wymagań minimalnych i zasadniczych;
-   Współpracy w ustaleniu zasad diagnostyki maszyn i urządzeń
-   Opracowania instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń;
-   Diagnozy stanu technicznego maszyn i urządzeń;
-   Szkoleń z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń;
-   Współpracy w opracowaniu dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn i urządzeń.